Allereerst een gezond 2002 toegewenst!
Gezondheid is het belangrijkste en meest essentiële in ons leven. Zowel voor onszelf, als de dierbaren om ons heen. Gezondheid is niet te koop, noch een verdienste. Het is geluk hebben in het leven, maar ook de garage (het lichaam) waarin onze (heilige) geest huist, moet goed worden verzorgd en met respect worden behandeld. Hoe wij ons voelen, kunnen we tot op zekere hoogte zelf bepalen. We hebben geen drugs, toxinen, tabak, alcohol of suiker nodig om ons beter te voelen. In tegendeel, een overmaat ervan leidt op den duur tot een algeheel gevoel van malaise. Dus, weg ermee! Goede voornemens voor 2002.

Zoals iedereen weet, zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn nà 11 september. Iedereen weet nog wat hij of zij aan ‘t doen was, toen het nieuws doorkwam. Geschiedenis is geschreven, door een handvol mensen, die in hun ogen de verderfelijke westerse maatschappij een les wilden leren door te straffen op een afschuwelijke manier. Onschuldige mensen waren het slachtoffer. Misschien brengt deze shock wat meer eensgezindheid, verbondenheid en moraliteit in deze kille, onpersoonlijke, harde wereld. Vaak hebben gebeurtenissen een bepaalde bedoeling, die later pas duidelijk wordt. Wraakgevoelens laaien direct op, echter het lost niets op, maar ‘de andere wang’ toekeren om opnieuw te laten slaan, zou in dit geval nog meer leed veroorzaken. Verbroedering en respect. Het is nog een lange weg. Begin bij jezelf, bij je gezin, bij je kinderen. Respecteer je partner. Heb je ouders lief. Breng je kinderen respect en moraal bij. Laat ze de natuur waarderen. Laat ze weten hoe hard je als ouder moet werken om alles bij elkaar te houden en dit alles te bereiken. Wees vrijgevig voor de zieken en hulpbehoevenden en geef met je hart. Geef anders niets. Dingen die je doet met heel je hart, hebben echte waarde!

En wie weet, als iedereen begint bij zichzelf, veranderen er meerdere zieltjes, totdat ……. Blijven dromen en hopen! Geloof, hoop en liefde, dat is het motto voor 2002.

Op de eerste editite van ‘Ruggespraak’ zijn ontzettend veel positieve reakties gekomen. Dit stimuleert mij om door te gaan. Bij deze dus de 2e editie. Van tevoren heb ik geen echt plan, tot nu toe. Ik schrijf over wat mij te binnen schiet. Er zijn ontzettend veel onderwerpen om over te schrijven, dus voorlopig blijf ik nog wel even bezig. Ik hoop dat u weer net zoveel plezier beleeft aan deze editie als aan de vorige. Schriftelijke reacties, maar ook mondelinge, zijn van harte welkom.

Paul Kreukniet.

> DOWNLOAD HIER RUGGESPRAAK 2