“Als er geen gezondheid is, kan wijsheid zich niet openbaren, kan kunst zich niet manifesteren, kan kracht niet vechten, wordt rijkdom zinloos en kan intelligentie niet worden aangewend!”

Eindelijk is ie er dan: Ruggespraak 11. Lang verwacht en toch gekomen. Ik denk, dat er deze keer leuke, nuttige stukjes in staan, die je verder op weg kunnen helpen. Wij (Thomas en ik) zijn niet alwetend en pretenderen dat ook niet te zijn. Onze mening is onze mening, aangevuld met informatie die wij hebben gelezen of uit betrouwbare bron hebben verkregen. Neem niets klakkeloos aan, maar blijf ons kritisch volgen. Wij hechten ook zeer veel waarde aan jouw mening en die mag je best laten horen.

Veel leesplezier.

Paul Kreukniet
Thomas van den Hof

> DOWNLOAD HIER RUGGESPRAAK 11